Oblęgorek

Będąc w okolicy Kielc, nie sposób nie zajechać do Oblęgorka – daru narodu polskiego dla Henryka Sienkiewicza z okazji 25-lecia pracy literackiej. :)

Dar ten jest namacalnym dowodem na to, jak w „dawnej Polszcze” kochano autora Trylogii.
Na majątek składało się 515 mórg lasu, pola ornego, łąk, a także park i sad. Dla pisarza zakupiono inwentarz w postaci 60 sztuk bydła, 6 koni oraz maszyn i narzędzi rolniczych.
Pewien ziemianin z guberni Czernichowskiej podarował Sienkiewiczowi sadzonki sześciuset kilkuletnich lip, dzięki czemu po dziś dzień do pałacyku wiedzie aleja lipowa posadzona jesienią 1900 roku.

Na mojej stronie są już biurka Marii Konopnickiej i Aleksandra Świętochowskiego, czas na gabinet Henryka Sienkiewicza…

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.