Bibliografia

T. Achmatowicz (red.), Konopnicka wśród jej współczesnych, red., Warszawa, 1976

J. Baculewski (red.), Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej, Szkice historyczno-literackie, wspomnienia, materiały biograficzne, Warszawa, 1963

J. Baculewski, Maria Konopnicka, Warszawa, 1978

J.Z. Białek, T. Budrewicz (red.), Maria Konopnicka, Nowe szkice i studia, Kraków, 1995

A. Brodzka, Maria Konopnicka, WP, Warszawa, 1975

T. Budrewicz, Konopnicka, Szkice historycznoliterackie, Kraków, 2000

T. Czapczyński, Tułacze lata Marii Konopnickiej, Łódź, 1957

T. Czapczyński, Maria Konopnicka wobec spraw społecznych i narodowych w świetle korespondencji z lat 1888 – 1910,
w: Przegląd nauk Historycznych i społecznych, T. IV, Łódź, 1955.

E. Dembowski, Rewolucyjna konspiracja w Królestwie Polskim w latach 1840-1845, Wrocław, 1981

H. Duninówna, Ci których znałam, Warszawa, 1957

Z. Filipowicz, Konopnicka w Suwałkach, Suwałki, 1996

W. Grochola, Niełatwo być Konopnicką, Warszawa, 1988

E. Jankowski, Eliza Orzeszkowa, Warszawa, 1980

E, Jankowski, Z różnych sfer, Studia i portery, Warszawa, 1994

T. Kaczorowska, Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska, Ciechanów, 2010

K. Kolińska, Listy do nie kochanych, Katowice, 1983

M. Konopnicka, Korespondencja, tom I – IV, pod red. K. Górski, Wrocław, 1971-1975

M. Konopnicka, Listy do Ignacego Wasiłowskiego, oprac. J. Nowak, Warszawa, 2005

M. Konopnicka, Nowele, Wrocław, 1993

M. Konopnicka, Poezje, Warszawa, 1977

L. Krzywicki, Wspomnienia, Warszawa, 1957-1959

J. Leo (red.), Konopnicka i współczesny jej świat literacki, Warszawa, 1969

W. Leopold, Maria Konopnicka, Warszawa, 1956

L. Magnone, Chciałabym cię kochać zawsze…” Maria Konopnicka i jej córka Laura Pytlińska, w: Prace Polonistyczne, Łódź, 2006

L. Magnone, Córki Konopnickie,: strategia mimikry i jej symptom, w: Przegląd Humanistyczny Nr 2, Warszawa, 2009

J. Nowak, Gdzie jest mój skarb? Ach, gdzie jest gniazdo moje?, w: Pamiętnik Literacki Nr 1,

Warszawa, 2010

J. Nowakowski (red.), Spotkania nad Arnem. Konopnicka o Lenartowiczu, Warszawa, 1970

I. Szczepańska-Gołąbek, Maria Konopnicka 1842-1910, Warszawa, 1963

H. Sławińska, Maria Konopnicka poetka i turystka, Warszawa, 1977

H. Sławińska, Maria Konopnicka w Bronowie i Gusinie, Warszawa, 1981

J. Słomczyńska, Marja Konopnicka, Łódź, 1946

L. Soliński, O Marii Konopnickiej, jej trzech córkach, pięciu synach i przyjaciółce Dulębie, w: Poezja 12/1985

M. Szypowska, Konopnicka jakiej nie znamy, Warszawa, 1963

K. Tokarzówna (red.), Maria Konopnicka, materiały z sesji naukowej w 60 rocznicę śmierci poetki, Warszawa, 1972

K. Tomasik, Homobiografie, Warszawa, 2008

J. Wegner. Konopnicka w Arkadii i Nieborowie, Warszawa, 1975

S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki, Kraków 2006

M. Warneńska, Drugie życie pani Marii, Warszawa, 1966

Magdalena Wołowska-Rusińska, Tej, która w Suwałkach zaczerpnęła pierwszą osnowę życia, Suwałki, 2010

Komentarze są wyłączone.